Disclaimer

Gebruik van de AVG-checker, het AVG-proof logo en de AVG-checklist is op eigen risico. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Pluform zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van de AVG-checker en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Pluform wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de AVG-checker, de AVG-Proof Badge en de AVG-checklist uitdrukkelijk van de hand.

De gegevens die jij genereert in deze AVG-checker worden niet door ons bewaard. Wij vragen ook niet om jouw e-mailadres of andere gegevens. Tevens maken wij geen gebruik van Google Analytics.